foto4 foto1 foto5 foto6 foto2 foto3

Poliitika

B&W METALL OÜ KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA

Kvaliteedi- ja  keskkonnapoliitika rakendamisega tagame oma põhiprotsesside pideva toimimise kooskõlas kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetega. Toodangut valmistame vastavalt keevitustööde kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 3834-2 ja ettevõttesisese tootmisohje süsteemi EN 1090-1 nõuetele.

B&W Metall OÜ on ehituslike, põllumajanduslike ja tööstuslike metall-konstruktsioonide valmistaja.

B&W Metall OÜ tegutsemise aluseks on metallitööde kõrge kvaliteet vastavalt kõigile,  sealhulgas keskkonnaalastele kehtestatud nõuetele ja kliendi nõuetele, mis võimaldavad pidevalt konkurentsis püsida hinna, kvaliteedi ja klientidele pakutava teenuste tasemega.

Kõigis tegevustes, sealhulgas keskkonnajuhtimise aspektidel, keskendume kvaliteedi ja kontrolli tagamisele. Ennetame keskkonnareostust kõigi meie käsutuses olevate vahenditega ja teavitama koheselt avalikkust võimaliku keskkonnamõju osas.

B&W Metall OÜ täidab kõiki kohustusi, mis tulenevad tellimustest, lepingutest ja seadustest ning loob tugeva aluse huvirühmade rahulolu saavutamiseks. Meie prioriteet on klientide ja partnerite nõuetele vastavus ja paindlik reageerimine muutustele ümbritsevas majanduskeskkonnas, mis väljendub oma tegevuste pideva parendamise põhimõttes. Oma töötajate pädevuse säilitamine tugineb süstemaatilisel koolitamisel ja vajalike motivatsioonisüsteemide rakendamisel.

Jaanus Ljahov
Juhatuse liige
B&W Metall OÜ